Hyra Kajak Bohuslän

Hyra kajak hos Kämpersvik kajak

Kämpersvik kajak vill göra det möjligt för alla att se Kämpersvik och Grebbestad/Fjällbacka från sin vackraste sida – från vattnet! Vid vår kajakuthyrning i Kämpersvik kan du hyra kajak oavsett om du är nybörjare eller om du har paddlat förut. Det natursköna området och det lugna vattnet kring Kämpersvik, Grebbestad och Fjällbacka, är den ideala platsen för kajakpaddling. Vi har även en glasskiosk i Kämpersvik Hamn där vi erbjuder kaffe, glass, dryck och godis. Här kan du även köpa lite Kämpersvik Kajak tillbehör som vattentäta väskor, vattentäta mobilfodral, t-shirt, keps mm.

Att hyra en kajak och utforska Bohuslän från vattnet är en fantastisk upplevelse, såväl för oerfarna som för erfarna paddlare. Kämpersvik kajaks kajakuthyrning ligger beläget i lugna och fridfulla Kämpersvik. Detta är en bra startplats för dig som aldrig har paddlat förut då det är lite lugnare med båttrafik än i Grebbestad/Fjällbacka, är du osäker känns det tryggt att paddla längst kusten som dessutom är väldig skyddad mot vind. Höjdpunkterna vid en paddeltur hos oss brukar vara den fridfulla turen runt Halsviksholmen, Ölbärn, Stora Brattholmen, Björnåsen och in i Musösältan. Sedan väljer man samma väg tillbaka eller den härliga turen runt Musön som är väldigt vacker och varför inte stanna till på Dannholmen och se Ingrid Bergmans fantastiska sommarställe. Vi kan även hjälpa till med bra övernattningsställen och säljer en bra kajakkarta för den som önskar.

Vår trevliga och serviceinriktade personal hjälper dig med utrustningen, ger tips på paddelrutt efter dagens väderförhållanden, samt instruerar dig i säkerhet och paddelteknik innan turen startar.

Vi erbjuder stabila och lättpaddlade kajaker, för att göra paddelturen så lättsam som möjligt. Vi vill att alla, oavsett erfarenhetsnivå, ska känna sig trygg i sin hyrkajak.

Vad ingår i kajakhyran?

Hos oss på Kämpersvik kajak ingår alltid följande i priset när du hyr kajak – kajak, flytväst, paddel, kapell (stänkskydd) och karta. Den som vill kan välja att lägga till en vattentät packpåse eller vattentätt mobilfodral att lägga vattenkänsliga ägodelar i.

Hur går det till?

Du kan antingen hyra direkt här på hemsida eller komma förbi oss nere på uthyrningen. Om du hyr kajak via hemsidan så går allt smidigt och enkelt när du kommer på plats. Du är dessutom säker på att vi har lediga kajaker när du vill ut och paddla. När du är redo för paddelturen får du en kort genomgång av vår personal i säkerhet och paddelteknik. Därefter hjälper vi dig ner i kajaken och hjälper dig ställa in fotstöden. Sedan är det bara att glida ut på det fridfulla vattnet.

När paddelturen är slut spolar du av kajaken på bryggan och städar ur den och koppla av med en glass i solen.

Om du har någon förfrågan eller vill ha hjälp med bokningen kontakta oss gärna på info@kampersvikkajak.se

——————————————————————————————————————————————————-

Kämpersvik kayak wants to make it possible for everyone to see Kämpersvik and Grebbestad/Fjällbacka from their most beautiful side – from the water! At our kayak rental in Kämpersvik, you can rent a kayak regardless of whether you are a beginner or have paddled before. The scenic area and the calm waters around Kämpersvik, Grebbestad and Fjällbacka are the ideal place for kayaking. We also have an ice cream kiosk in Kämpersvik Harbor where we offer coffee, ice cream, drinks and sweets. Here you can also buy some Kämpersvik Kayak accessories such as waterproof bags, waterproof mobile phone cases, t-shirts, caps etc.

Renting a kayak and exploring Bohuslän from the water is a fantastic experience, both for inexperienced and experienced paddlers. Kämpersvik Kayak’s kayak rental is located in quiet and peaceful Kämpersvik. This is a good starting point for you who have never paddled before as it is a bit calmer with boat traffic than in Grebbestad/Fjällbacka, if you are unsure it feels safe to paddle along the coast which is also very protected from the wind. The highlights of a paddle trip with us are usually the peaceful trip around Halsviksholmen, Ölbärn, Stora Brattholmen, Björnåsen and into Musösältan. Then you choose the same route back or the lovely tour around Musön, which is very beautiful and why not stop at Dannholmen and see Ingrid Bergman’s fantastic summer resort. We can also help with good places to stay and sell a good kayak map for those who wish.

Our friendly and service-oriented staff will help you with the equipment, give you tips on the paddling route according to the day’s weather conditions, and instruct you in safety and paddling technique before the tour starts.

We offer stable and easy-to-paddling kayaks, to make the paddling trip as easy as possible. We want everyone, regardless of experience level, to feel safe in their rental kayak.

What is included in the kayak rental?

With us at Kämpersvik kayak, the following is always included in the price when you rent a kayak – kayak, life jacket, paddle, canopy (splash cover) and map. Those who want can choose to add a waterproof packing bag or waterproof mobile phone case to put water-sensitive possessions in.

How does it happen?

You can either rent directly here on the website or stop by us downstairs at the rental. If you rent a kayak via the website, everything goes smoothly and easily when you get there. You are also sure that we have kayaks available when you want to go paddling. When you are ready for the paddle trip, you will receive a short briefing by our staff in safety and paddle technique. We then help you into the kayak and help you adjust the footrests. Then just slide out onto the peaceful water.

When the paddle trip is over, you rinse off the kayak on the jetty and clean it out and relax with an ice cream in the sun.

If you have questions or need help with your booking, contact us via info@kampersvikkajak.se

Kayak Team Kämpersvik
Här hyr du SUP o Kajak eller varför inte köpa en glass!